Back to Top
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عدسی فتوکرومیک اپتکس در گروه های تکدید و دودید و تدریجی                            

 

عدسی مخصوص ورزشکاران اپتکس در گروهای تکدید و تدریجی                            

 

عدسی مخصوص مطالعه اپتکس در گروه های تکدید و دودید و تدریجی                  

 

عدسی مخصوص کار با رایانه اپتکس در گروه های تکدید و دودید و تدریجی           

 

عدسی مخصوص محیط کار اپتکس در گروه های تکدید و دودید و تدریجی              

 

عدسی مخصوص رانندگی اپتکس در گروهای تکدید و دودید و تدریجی              

 

عدسی مخصوص تدریس اپتکس در گروه های تکدید دودید و تدریجی               

 

 

optex حاصل حدود نیم قرن تجربه شرکت

عادل خاورمیانه است.optex عدسی بومی

شده طبق نیاز مردم کشور ایران است.

optex نتیجه همکاری موفق شرکت های 

یاد شده می باشد.

نمونه از دستگاه پولیش خط optex

کلیه مواد و بیس خام محصولات optex از

شرکت younger optics تهیه می گردد.

younger optics یک شرکت امریکایی

و تولید کننده عدسی خام با کیفیت 

بالا می باشد.

نمونه از دستگاه تامکون خط optex

تکنولوژی سخت افزاری مورد استفاده در optex

تماما تحت لیسانس شرکت satisloh می باشد

satisloh یک شرکت بین الملی شاغل در

دنیای optic است.

 

نمونه دستگاه های پوشش خط optex

تکنولوژی نرم افزاری مورد استفاده در optex

تماما  تحت لیسانس شرکت iot می باشد.

iot یک شرکت بین الملی شاغل در دنیای 

optic است. 

 

نمونه دستگاه های پوشش خط  optex